A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Kunngjering i samband med kommunestyrevedtak om oppheving av forskrift om nedsett konsesjonsgrense for bustadar

Kommunestyret i Forsand gjorde den 13.juni 2018 vedtak om at lokal forskrift om nedsett konsesjonsgrense (0-konsesjon) skal opphøyre.

JF forvaltningslova § 37 blir dette vedtaket med føregåande saksutgreiing lagt ut på høyring i 6 veker.

Høyringsfrist er 28.september 2018. Eventuelle merknader blir å senda Forsand kommune, Fossanvegen 380, 4110 Forsand eller post@forsand.kommune.no.

Kommunestyret vil gjera endeleg vedtak i saka etter at høyringa er gjennomført.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett