A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Lagrettemedlem/medommerar i Gulating lagmannsrett

Lov om domstolane (Domstollova) av 13.aug. 1915 nr. 5 Kap.4 og 5
Lagrettemedlem/medommerar i Gulating lagmannsrett
Utval for kvinner Utval for menn
Sylvi Fossan Stangeland Reidar Mauritz Thu
Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett