A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen  PerlyBerge
Du er her: Framsida

Ledige stillinger som deltidsbrannkonstabel.

For tiden har vi ledig 6 stillinger som brannkonstabel ved Forsand brannstasjon. Dette er 1,54 % stillinger, noe som utgjør 32 arbeidstimer i året. Disse timene skal brukes til opplæring, øvelser og annet forefallende arbeid.

Utrykninger i forbindelse med brann og ulykker vil komme i tillegg.

Beredskapsavdelingen i Rogaland brann og redning IKS (RBR) består av 120 ansatte på heltid fordelt på 3 brannstasjoner. I tillegg har vi 170 deltidsansatte fordelt på brannstasjonene Bryne, Finnøy, Gilja, Høle, Klepp, Kvitsøy, Oltedal, Rennesøy, Riska, Vassøy og Ålgård. Dette er deltidspersonell som er brannmannskap ved siden av annet arbeid. Brann og redningstjenesten på Forsand inngår i Rogaland brann og redning IKS fra og med 01.01.2019, sammen med Strand
 

BESKRIVELSE AV BEREDSKAPEN I Forsand

Vaktberedskap er organisert med fast vaktordning. Den kjennetegnes ved at:

 • Mannskapene er deltidsansatt og har annen hovedarbeidsgiver.
 • Mannskapene har ingen fast vaktordning, men hele styrken varsles på samme tid og møter på brannstasjonen ved varsel om brann eller ulykker.
 • Det benyttes nødnett for varsling av brann eller ulykker.
 • Mannskapene bor og fortrinnsvis arbeider i umiddelbar nærhet til Forsand brannstasjon, jf. Dimensjoneringsforskriften.
 • Mannskapene skal ha godkjent personlig verneutstyr ved oppmøte på brann-/skadested.

 


HVA FORVENTER VI AV DEG

 • Være innsatsstyrke i forbindelse med ulykker og branner.
 • Pliktmessig bæring av varslingssystem i arbeidstiden og på fritiden.
 • Pliktig fremmøte til obligatoriske øvelser. Dette utgjør 20 timer i året.
 • Annet forefallende arbeid. Dette utgjør 12 timer i året.


HVA KREVER VI AV DEG

 • Du må bo og fortrinnsvis arbeide i nærheten av Forsand brannstasjon.
 • Du bør ha utvidet førerkort C eller være villig til, ved behov, å skaffe deg dette.
 • Du må ha god helse og fysikk. Før ansettelse må fysisk test/ tredemølle test bestås.
 • Du må ha plettfri vandel. Politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Må være samfunnsengasjert og kunne identifisere seg med og etterleve verdier som ærlighet, ordentlighet, redelighet og ydmykhet, samt ha evne til å bygge tillit og lagånd.

 

ANSETTELSESVILKÅR

Ansettelsen skjer i Rogaland brann og redning IKS på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Stillingen lønnes etter gjeldende tariffavtale, stillingskode 7237, for tiden i hel stilling fra kr. 361 800,- til kr. 418 800,- pr. år på bakgrunn av ansiennitet.

Godtgjørelse for bruk av varslingssystemer på fritiden, for tiden kr. 15 000,- samt deltakelse på utrykninger kommer i tillegg til lønn i fast stilling (1,54 %).
 

ER DETTE NOE FOR DEG? LOKALSAMFUNNET TRENGER DEG!Søknad på stillingen foretas kun elektronisk via våre hjemmesider. ​

SØK HER.

 
Søknadsfrist:
5. desember 2018
 
Kontakinfo:
Asgeir Gjerde 488 69 454

Arbeidssted:
Forsand brannstasjon

 

Sammen for en trygg og sikker framtid!

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett