A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge

Legetenesta

Opningstid:

Telefonnummer til legekontoret er 51700340.

Måndag til fredag frå 08:30 - 15:00
Møte onsdag frå 08:30 til 09:30. Pause kvar dag mellom 12:30 og 13:00

Telefontid:
mellom 08:30 – 11:30 og 13:00 – 14:00

Ved behov for øyeblikkeleg legehjelp i kontortida ringer du:

  • Legevakt 116 117 
  • Akutt naudhjelp 113

 Ved behov for øyeblikkeleg hjelp utanom kontortid ringer du:

  • Legevakt 116 117
  • Akutt naudhjelp 113

Legekontoret sine samarbeidspartnarar kan ringe direkte til legen tlf. 971 92 318.


Før du ringer til legekontoret kan du vurdera å bestilla time eller resept på ePortal

Kva er ePortal?

ePortal er ei internettbasert teneste som gjer det mulig å kommunisera sikkert med fastlegen din. Du kan bestilla timar, fornya reseptane dine og få brev og anne informasjon på SMS.

Korleis kjem eg i gang med å bruka ePortal ?

For å bruka ePortal må du forsikra deg om at du er registrert med rett telefonnummer hjå legen. Du kan be dei ansatte hos legen om å registrera deg, eller du kan registrera deg sjølv på denne nettadressa:

Besøk legen

Du kan her trykka på hjelp knappen, og får då den informasjonen du treng om korleis du skal bruka ePortal.

For å få SMS varsling og SMS beskjedar frå legen treng du ikkje å vera registrert i ePortal. Du må bare ta ein telefon til legekontoret og bekrefta at du ynskjer denne tenesta.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett