A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Høgsfjordpendlaren

Høgsfjordpendlarens formål er å være en aktiv interesseorganisasjon som arbeider for brukarenes interesser og behov for tiltak knyttet til kryssing over Høgsfjorden. Samt arbeide for å behalde ferjesambandet over Høgsfjorden, eller eventuell ny kryssing som ikke forringer høgsfjordbrukarens tilbod verken økonomisk eller praktisk i forhold til dagens satsar og standard.

2011-03-09

SjåOpp

2011-01-27
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett