A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge
Du er her: Framsida

Lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass - Høyring

Stortinget vedtok 13. juni 2016 lovendringar i «Pasient- og brukerrettighetsloven» og «Helse- og omsorgstjenesteloven» om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester.

 

Formannskapet vedtok i møte 9. mai 2017 å legge forslaget til lokal forskrift ut på høyring. Høyringsfristen er 9. juni 2017. Send innspel og merknader til Forsand kommune på e-post: post@forsand.kommune.no

Merk høyringsinnspelet med: Rett til langtidsopphald i sjukeheim SAK 17/75

 

Forslaget til lokal forskrift finn du her:

  • Forsand kommune si heimeside: forsand.kommune.no

    Sjå under Politikk (Planar, Høyringar og Rapportar)

  • I servicetorget på kommunehuset i Forsand kommune

Rådmann

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett