A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Midlertidig butilbod (EKSTERN TENESTE)

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltning § 27 pålegg kommunane å finne midlertidig butilbod for dei som ikkje klarar det sjølv. Tenesta vil være aktuell i akutte situasjonar, til dømes ved brann, utkasting, familie- eller samlivsbrot. Midlertidig butilbod er eit butilbod som ikkje er meint å vare over tid, men som skal hjelpe til ved akutt bustadslause. Med akutt bostadslause meinar ein at tenestemottakar ikkje har ein stad å sove og opphalde seg det neste døgeret.

Klikkk her for å lese meir om Midlertidig butilbod

Dette er ei teneste frå NAV

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

___

Søknaden sendes til

 

NAV/ Helse og sosial
Forsand kommune

4110 FORSAND

 

 

 

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nav Forsand
Telefon:81581000
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Nav Forsand
Telefon:81581000
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2017-11-15 10:16
Gyldig fra2011-09-05
Gyldig til2019-09-23
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett