A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Miljøretta helsevern

Private og tilsette i offentleg og privat sektor kan venda seg til miljøretta helsevern med spørsmål knytt til helse og miljø

Arbeidet med miljøretta helsevern omfattar godkjenning, tilsyn, rådgjeving og rettleiing i høve til kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorar som direkte eller indirekte kan ha innverknad på ein person si helse. Både tilsette og privatpersonar kan ta kontakt  med spørsmål knytt til helse og miljø.

Henvendingar kan  rettas til

Legekontoret i Forsand kommune

Øyren 1

4110 Forsand

Telefon: 51 70 03 40

Arbeidet med miljøretta helsevern har heimel i kommunehelsetenestelova § 1-4 og kap 4a og arbeidet omfattar godkjenning, tilsyn, rådgjeving og rettleiing i høve til kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorar.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett