A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Nasjonalt tilskot for inkludering av barn i familiar med lav inntekt - utlysning for 2019

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvaltar ei nasjonal tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntekstfamiliar.  Ordninga skal betra til at fleire barn  og unge får delta på ulike arenaer uavhengig av foreldre sin økonomiske og/eller sosiale situasjon.

Her kan offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar søkje om midlar, utlysingsinfo og søknadsskjema

 

Kontaktperson i Forsand kommune er Eva Landre Meling.  Ta kontakt med kulturkontoret tlf  952 00 841 om de vil søkja.

 

På same sida er det også oversikt over tilskotsordningar i Kulturdepartementet jmfr. Fritidserklæringa, sjå her.

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett