A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Nye personvernregler

1. juli 2018 trer den nye europeiske personvernforordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft i Norge. Dette vil gi en mye mer helhetlig behandling av folks personopplysninger.

Sideinnhold

GDPR.jpg 

25. mai 2018 trådte den nye europeiske personvernforordningen, The General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. I Norge skjer endringene fra 1. juli 2018. Forordningen fører med seg fire nye rettigheter for EU-borgere – og nordmenn:

Rettigheten til å få behandlingen begrenset, retten til dataportabilitet, retten til å motsette seg en behandling, og rettigheter til å motsette deg profilering og automatiserte avgjørelser.

GDPR vil gjelde for alle kommuner og selskaper som behandler personlig informasjon om europeiske statsborgere. Hensikten er blant annet å gi innbyggerne større kontroll over sine egne personopplysninger og sikrer at informasjonen beskyttes i hele Europa.
Ifølge GDPR-forordningen omfatter personopplysninger all informasjon som kan relateres til en person, f.eks. navn, bilde, e-postadresse, bankopplysninger, innlegg i sosiale medier, informasjon om din nåværende og/eller tidligere plasseringer, helseinformasjon eller IP-adressen til datamaskinen din.

Personvernombud

Forsand kommune har avtale med Sandnes kommune om felles personvernombud.  Dette er Sigrun Homleid som kan kontaktes for nærmere informasjon: sigrun.homleid@sandnes.kommune.no

GDPR for enkeltpersoner:

1.    Det må gis samtykke
Virksomheter kan ikke behandle personopplysninger om enkeltindivider med mindre hver enkelt fritt har gitt en spesifikk, informert og klar indikasjon på samtykke, enten via en erklæring eller via en tydelig «bekreftende handling».

2.    Rett til tilgang
Loven gir enkeltpersoner rett til å kreve tilgang sine personopplysninger og til å vite hvordan informasjonen brukes av selskapet etter at den er samlet inn. Selskapet skal levere ut en kopi av disse personopplysningene, uten kostnad og i elektronisk format, dersom enkeltpersonen ber om dette.

3.    Rett til å bli glemt
Hvis forbrukere ikke lenger er kunder, eller hvis de trekker tilbake samtykket de har gitt et selskap for å bruke vedkommende sine personopplysninger, har forbrukeren rett til å få informasjonen slettet.

4.    Rett til å overføre data
Individer har rett til å overføre opplysninger fra en tjenesteleverandør til en annen. Og dette må skje i et vanlig og maskinlesbart format.

5.    Rett til å bli informert
Dette dekker alle typer innsamling av personopplysninger av selskaper, og enkeltpersoner må informeres før opplysningene samles inn. Forbrukerne må godkjenne at personopplysninger samles inn, og samtykke skal gis aktivt, ikke være underforstått.

6.    Rett til å korrigere informasjon
Dette sikrer at enkeltpersoner kan oppdatere informasjonen hvis den er utdatert, ufullstendig eller feilaktig.

7.    Rett til begrenset behandling
Enkeltpersoner kan be om at deres opplysninger ikke brukes i databehandling. Informasjonen kan fortsatt lagres men den skal ikke brukes.

8.    Rett til å motsette seg behandling
Dette inkluderer retten til å motsette seg behandling av personopplysninger til bruk i direkte markedsføring. Det er ingen unntak for denne regelen, og all behandling må stoppes så fort denne forespørselen er mottatt. Denne rettigheten må kommuniseres tydelig til enkeltpersoner i starten av enhver kommunikasjon.

9.    Rett til å bli varslet
Hvis det har vært datainnbrudd som kan få følger for enkeltpersoners opplysninger, har personen rett til å få vite dette i løpet av 72 timer etter at innbruddet ble oppdaget.
GDPR er EUs måte å gi individer, enten de er prospekter, kunder, underleverandører eller ansatte mer oversikt og kontroll over sine egne personopplysninger og redusere makten til organisasjonene som samler inn og bruker slike opplysninger for egen vinning (egen fortjeneste). Det er ikke et forsøk på å forhindre eller komplisere forretningen, men skape mer bevissthet og åpenhet rundt hvordan personopplysninger lagres og brukes.

Les mer om GDPR

Film

For ytterligere informasjon ta kontakt med personvernombud Sigrun Homleid sigrun.homleid@sandnes.kommune.no.​

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett