A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge
Du er her: Framsida

Omorganisering.

Med verknad frå 1. mars vert følgjande organisatoriske endringar sett i verk:

Familieseksjonen vert delt. Legekontoret, legevakt, psykiatritenesta og ansvaret for fysioterapi vert sam organisert med Pleie- og omsorgsseksjonen under nytt namn Helse- og omsorgsseksjonen. Guri G. Fjelde er leiar for den nye seksjonen.

Den nye Familieseksjonen vil innehalde førebyggande teneste/helsestasjonen, barnevern tenesta og NAV. Torill Idland tar over ansvaret som leiar av Familieseksjonen.

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett