A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen  PerlyBerge

Oppmåling


Tenester du kan få hjelp eller rettleiing til å få utført:

 • dele ein eigedom
 • grensejustering
 • fastlegge eigedomsgrenser
 • samanføye eigedommar
 • matrikulere eksisterande uregistrert grunn
 • retting i matrikkelen
 • arealoverføring
 • utskrift av matrikkelbrev
 • rettleiing til å få på plass bruksrettar på fast eigedom
 • rettleiing til tinglysing av skøyte og bruksrettar
 • rettleiing til sletting/avlysing av pant og hefte på eigedomar
 • naboliste
Du finn tenesteomtale på høgre sida for nokre av disse. Klikk på valt teneste og få nærare informasjon.
 
Andre tenester er det ikkje tenesteomtale av ennå.

Du kan få meir informasjon om du kontaktar Brit Marit Knudsen på tlf.: 51 70 01 10 eller på e-post: bmk@forsand.kommune.no
 
Brit Marit har òg ansvar for kalking av vassdrag og fjellvatn i Forsand kommune.
 
I tillegg har ho ansvar for fakturering av kommunale avgifter som gebyr for vatn, avlaup og feiing, samt tilknytingsgebyr for vatn og avlaup. Har du spørsmål om disse tenestene kan du  retta dei til ho.
 
Ta kontakt med Brit Marit om du ønskjer fritak frå feiing eller gebyr knytt til feiing eller tilsyn.
 
 
Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett