A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge

Organisasjon i Forsand kommune

Organisering

Forsand kommune er ein 2-nivå kommune.

Leiargruppa består av rådmann og organisasjonssjef.

Under dei er det 8 seksjonar med kvar sin leiar som rapporterer direkte til leiargruppa:

Barnehagen

Skulen

Seksjon familie

Seksjon funksjonshemma

Helse- og omsorgsseksjonen

Seksjon plan og forvaltning

Seksjon kultur og fritid

Seksjon drift, eigedom og investering

 

Fellestenester omfattar alle interne tenester som personalkontor, økonomikontor, IKT-tenester, servicetorg og innkjøp.

Mange fullmakter er i medhald av kommuneloven lagt ut til den einskilde seksjonsleiar.

I menyen til venstre vil du finne meir informasjon om administrativ organisering og dei ulike seksjonane. Der vil du og finne informasjon om andre einingar det kan være nyttig å ha kjennskap til.

Organisasjonskart for seksjonar og einingar finn du nedst i venstremenyen.
 
 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett