www.forsand.kommune.no

Oversikt over tilskotsordningar frå KUD som bidrar til å nå måla i Fritidserklæringa

Publisert: 17. november 2017 , oppdatert : 17. november 2017

Mål for Fritidserklæringa er at alle barn, uavhengig av foreldra sin sosiale og økonomiske situasjon, skal få høve til å delta i minst ein organisert fritidsaktivitet saman med andre barn.

Klubbar, lag og organisasjonar er viktige arenaer for samvær med andre unge. Her får dei unge andre erfaringar og mestring enn det som skjer på skulen eller i meir uformelle situasjonar. Ein ser at ungdom i familiar med god økonomi oftare deltar i organisert fritidsaktivitetar enn ungdom i familiar med dårleg råd.Regjeringa sitt mål er derfor at alle barn, uavhengig av foreldre sin sosiale og økonomiske situasjon, skal få høve til å delta i minst ein organisert fritidsaktivitet saman med andre.

Fritidserklæringa (tiltak 39 i regjeringa sin strategi mot barnefattigdom) som er underteikna av regjeringa, KS og fleire frivillige organisasjonar. Erklæringa bygge på FNs konvensjon om barnets rettigheter, seier at barn har rett til kvile og fritid og til å delta i leik og fritidsaktivitetar som passe barnet i  alder. Barnet skal ha tilgang til å delta i kulturelle, kunstnariske, rekreasjons- og fritidsaktivitetar.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er sekretariat for arbeidet med Fritidserklæringen og skal bidra til at det etableres et nettverk for kompetanse og erfaringsspredning, konferanser, seminarer og møteplasser for lokale pilotprosjekter.  Ta ein kikk på oversikta for ulike tilskotsordningar frå KUD som du finn her

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut