A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Overtaksnemd for eigedomsskatt

Lov om eigedommsskatt til kommunane av 6.juni 1975 nr. 29

Overtaksnemd for eigedomsskatt
Medlem Varamedlem
Einar Bjørn Gjesteland Hilde Levik
Trond Haukelid Eirik Høllesli
Torstein Haukalid Thomas Svendsen
Per Torbjørn Espedal  
Mona Berge  
Anita Solland  
  
Leiar: Torstein Haukalid Nestleiar: Mona Berge
Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett