A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Planar, høyringar og rapportar

Her ligger det planar som ligger til offenleg ettersyn

Reguleringsplan for fritidsbustader, gnr.43, bnr.2, Rossavik

Føremålet med planen er å leggja til rette 5 nye fritidsbustader med tilhøyrande vegar og parkering i samsvar med kommuneplanen 2008-22, område H16

Reguleringsplan Føresegner

Planforslaget er utlagt til offentleg ettersyn på kommunehuset og på kommunen si heimasida i perioden

24.06.2011 - 26.08.2011

 

Reguleringsplan for gang- og sykkelsti Kulturhus - Rettedal - avgrensa høyring

Eventuelle merknader sendes Forsand kommune, seksjon teknisk innan 20.08.2011

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett