A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Rapportar

Rogaland revisjon har gjennomført selskapskontroll av Ryfylke miljøverk IKS.

På bakgrunn av kontrollen kjem dei mellom anna med følgjande anbefalingar:

  • Kommunane bør arbeide fram ein eigarskapsstrategi
  • Kommunane bør leggje fram ein eigarskapsmelding

Rogaland revisjon har og nokre råd til styret.

Du kan lese heile rapporten her:

RR Selskapskontroll 2013 Interkommunalt arkiv

RR Forsand 2014 Kvalitet og kapasitet i pleie og omsorg

RR Forsand 2011 Styringssystem

RR Forsand 2013 Barnevern

Selskapskontroll av Ryfylke miljøverk IKS

Rapport SK Rogaland Revisjon IKS

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett