A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Rasfare i Lysebotn - midlertidig avsperring 21. juni kl 17:00

I forbindelse med sikring av ei steinblokk i Lysebotn vert deler av bustadområdet langs anleggsvegen frå kaien til tunnel for Lysebotn II avsperra. Området vert markert med sperreband og dei berørte bebuarane vert kontakta direkte nå kl 16.

Ein ber om at sperreband og ordre frå vaktpersonell vert respektert. Avsperring vil vare fram til steinblokka er ferdig sikra og området er trygt, noko som er venta å ta 3-4 timar. For meir info, kontakt ordførar Bjarte Dagestad på mobil 41333785.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett