A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Redusert nettleige i 2011

Ordninga med tilskot til reduksjon av nettleige blei innført i statsbudsjettet i 2000. Tilskotsordninga skal direkte redusera nettleiga i delar av landet med høg nettleige

Det er NVE som fordelar midla direkte til det enkelte nettselskap etter retningslinjer gitt av Olje- og Energidepartementet.

For 2011 har nettkundane i Forsand Elverk KF krav på kr 479.383 av dette tilskotet. Utjamningstilskotet går direkte og uavkortet til nettkundane.

Tildelinga var ikkje kjent for oss da tariffen for 2011 ble vedteken. Vi vil difor sette ned nettleia tilsvarande dette beløpet.

Reduksjon:

Husholdning og næring: - 2 øre/kWh samt at fastleddet for husholdning settes ned 213/år

For storkundar(T31) reduksjon på - 1øre /kWh tilsvarande 7,5 %

For meir informasjon kontakt Forsand El. verk

Mvh

Forsand EL.verk

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett