A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge

Melde inn ei ny sak

Registrere posisjon i kartet

  • Du bør helst zoome i kartet for å oppnå tilstrekkeleg deltaljnivå slik at du kan sette posisjon presist. Flytt kartet ved å klikke, halde og dra. Klikk i kartet for å sette posisjon med kartnål. Du kan flytte kartnåla seinare ved å klikke, halde og dra i ho og slippe for å sette ny posisjon. Du kan og endre kartlag i nedtrekksmenyen oppe til høgre i kartet.


Fargekodar og sakshandsaming

  • Grøn farge betyr at saka er løyst.
  • Gul farge betyr at saka er under handsaming. Du treng ikkje melde inn saka på nytt om ho har gul farge. Du kan følgje vidare handsaming ved å gå inn på den innmeldte saka.
  • Raud farge betyr at saka er ny og enno ikkje er handsama av kommunen.
     

Me gjer merksam på at misbruk av meldingstenesta kan medføre påtale
 

Kategori:
Saka gjeld:
Adresse:
Kartposisjon:
Kort framstilling av kva saka gjeld:
Namn:
  Kan vise namnet ditt på www.forsand.kommune.no (viser ikke e-post og telefonnummer)
E-post:
Mobiltlf. (valfri):
Skriv inn anti-SPAM-koden du ser nedanfor
AntiSpam code
Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett