A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Reviderte kyrkjegardsvedtekter

-Kyrkjegardsvedtektene er revidert. Dei er i hovudsak slik som før, men revidert ut frå ny gravferdslov. Det er kyrkjeverge Siv Fossan som melder dette. -Den største endringa er at festetida no er sett til 5 år av gongen, og at festeavgifta som er sett til 100 kr. i året vert krevd inn på forskot.

Det er lenge sidan festeavgifta blei justert, og dei siste åra er avgift ikkje krevd inn sidan beløpet ikkje sto i høve til arbeidet med innkrevjing.

-Revidering av kyrkjegardsvedtektene er noko ein har hatt tanke for å gjera noko med i fleire år, fortel Siv Fossan,  -men ein har ikkje fått høve til å gjera det før no.

Festeavgifta vil bli brukt til vedlikehald av kyrkjegardane.

Du kan lese meir på heimesidene til Forsand kyrkjelyd

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett