A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Rydding av vegetasjon

Forsand kommune oppmodar huseigarar om å rydde vegetasjon på tomter, som grensar mot offentleg veg, leikeplassar, p-plassar og liknande. Dette for å gje ein betre trafikktryggleik for mjuke trafikantar og kjøyretøy.

Rydding av vegetasjon
Rydding av vegetasjon

Vegetasjon kan gje dårleg framkommelegheit for utrykkingskjøyretøy, renovasjon- og brøytebil.

 
   
Fint om vi saman kan bidra til tryggare vegar.
 
 
 
 
 
Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett