A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Særordning med tilskot til bygging av gjødsellager

Utvida lagerkapasitet for husdyrgjødsel vil vere ei god investering både av omsyn til økonomi, agronomi, forureining og klima. Veret dette året har gitt oss ein ekstra god grunn til å vurdere bygging av nytt gjødsellager, særleg i område langs utsette vassdrag.

Dette var ingressen i ein artikkel Anfinn Rosnes skreiv i Bondevennen denne veka. Mange bønder vil få store utfordringar med kapasitet i gjødsellageret denne vinteren. Artikkelen er skriven for å motivere til å utvide gjødselagerkapasitet, som både er god økonomi og agronomi.

Sjå meir info om dette på Fylkesmannen sine sider. Klikk her.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett