A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Sal av lagertomt i Rossavik - budfrist 21.10.18.

Forsand kommune ønsker å selje ei lagertomt i Rossavik på ca. 3033,8 m2.
Tomta ligg ved Fylkesvegen 491, Espedalsvegen, rett ved siste bustadhus før ein kjører ned til Helle.
Tomta har gnr. 43, bnr.21 for den som ønsker å sjå i kart.


Forsand kommune har fått takst på tomta og markedspris er satt til 225 000,-.
Tomta blir lagt ut med høystbydende over markedspris på 225 000,-.


I forbindelse med verdisettingen er det tatt hensyn til at det vil blir store kostnader før tomta kan evt. byggast på. Det gjeld søknader, transport/rydding/planering osv. Det vil og bli store kostnader med tanke på etablering av vanntilførsel, renseanlegg til kloakk, vegadkomst ol.
Tomta ligg i LNF- kor landbruk er dominerande og vil derfor krevje dispensasjonsbehandling frå kommuneplanen sin arealdel for å få bygga på tomta. Dette gjeld for all byggevirksomhet.


Tomta legges ut for sal av kommunen sjølv. Spørsmål/bud kan sendast til bmk@forsand.kommune.no eller kontakt på mobil: 98073037, Brit Marit Fossan Knudsen.

 

Sal av lagertomt i Rossavik
Sal av lagertomt i Rossavik
Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett