A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Samvære med born under offentleg omsorg for foreldre og andre

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Når born er i fosterheim eller på institusjon, har born og foreldre rett til samvære med kvarandre dersom ikkje anna er bestemt. Sjølv om foreldra ikkje maktar å ha omsorga, kan det vere verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at andre enn foreldra òg skal ha rett til samvære.

Målgruppe

Foreldre og i meir spesielle situasjonar òg besteforeldre, sysken, onklar/tanter eller nære venner av barnet.

Kriterium/vilkår

Kva som er best for barnet

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barnevernets hjemmeside
aaa

Lover og retningslinjer

___

Saksbehandling

Den kommunale barnevernstenesta utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statleg, avgjer saka. Fylkesnemnda er eit domstolsliknande organ og blir leia av ein jurist. Nemnda er elles samansett av sakkunnige og lekfolk.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Barnevern
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Barnevern
Besøksadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-04-12 08:48
Gyldig fra2010-03-17
Gyldig til2020-01-15
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett