A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Servicetorg

Servicetorget er kommunen sitt kontaktpunkt for informasjon, service og aktiv veiledning.

Servicetorget vil i hovudsak tilby kommunale tenester, men vil og så langt det er råd gi informasjon innafor

  • fylkeskommunale tenesteområde
  • interkommunale tenesteområde
  • statlege tenesteområde.

Servicetorget er og din portal til

  • skule
  • barnehage
  • Forsandheimen
  • lege
  • helsestasjon
  • kyrkjekontor

Besøk oss i hovudinngangen i 2. etg på kommunehuset eller ta kontakt på tlf. 51 70 00 00,

eller post@forsand.kommune.no -så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

Tilsette servicetorget - Trykk utheva namn for e-post
Stilling Namn Telefon
Leiar servicetorg Stine A. Neverdahl 51 70 01 32
Servicemedarbeidar og arkivleiar
 
Nancy Kjærvoll  51 70 01 30
Servicemedarbeidar Ida Björke 51 70 01 33
Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett