A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

SJUMILSSTEGET FOR GOD OPPVEKST

Forsand kommune ble med i sjumilssteget for god oppvekst i 2016. Koordinator er Torill Idland

Sjumilssteget er eit program og ein metode utvikla i fylkesmannsembetet i Troms, og handlar om korleis FNs barnekonvensjon ("barnas grunnlov"), kan flyttast frå teori til røyndom.

Prosjektet handlar om å konkretisera artiklane i barnekonvensjonen og gjere kommunane i stand til å bruka desse når dei planlegg og kvalitetssikrar tenestene sine til barn og unge.

Fleire fylkesembete har slutta seg til prosjektet, og i Rogaland er Gjesdal, Haugesund, Hjelmeland, Hå, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Strand, Time, Utsira, Egersund, Finnøy, Forsand og Rogaland fylkeskommune er nå Sjumilssstegskommunar.

 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Barn-og-foreldre/Sjumilssteget/?id=37584

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett