A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Forsand kommune - ein SLT kommune

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsførebyggjande tiltak og blei oppretta i Forsand kommune i mai 2004. SLT er ein samordningsmodell der målet er å få mest mogeleg ut av allereie iverksatte tiltak for barn og unge mellom 12 – 18 år ved at dei ulike seksjonane samarbeider, støttar og utfyller kvarandre.


Fokus på det førebyggjande arbeidet er å hindre at rus og kriminalitet får utvikle seg blant barn og unge i Forsand kommune.

Styringsgruppa består av:

  • Ordførar
  • Rådmann
  • Lennsmann
  • SLT – koordinator


Styringsgruppa har ansvar for overordna koordinering av det lokale førebyggjande arbeidet og for framdrifta i SLT arbeidet. Styringsgruppa fungerer også som Politiråd i Forsand kommune. Styringsgruppa har minimum 2 møter i året.

SLT Handlingsplan finn du her.

Dersom du har forslag til aktuelle tema eller andre innspel til SLT arbeidet, så kan du ta kontakt med SLT koordinator Torill Idland tlf: 51 70 00 00.
 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett