A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Søk Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom er eit verkemiddel for å betra sjansane for at fleire barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om midlar, info og søknadsskjema her

Målet med tilskotsordninga er å motverka og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom.. Det er ikkje krav om kunnskap, politisk ståstad eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbodet skal så langt det er muleg ha lave eller ingen kostnader.

Send søknad inn via søknadsportalen på www.bufdir.no Søknadsfrist er 8. desember 2017. Kontaktperson i Forsand kommune er Eva Landre Meling tlf 952 00 841.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett