A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Søknad om spelemidlar 2018

Info om søknadsprosedyre 2017

Gjeld dei som vil søkja om spelemidlar innanfor ordningane:

• Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet

• Nærmiljøanlegg

• Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten

 

Alle søkjarar som vil søkja om bygging av nye/rehabilitering av anlegg eller fornya søknadar må ta kontakt med kulturkontoret innan 1. oktober, då det er ny programvare frå den datoen. Anlegg det blir søkt om midlar til må vera idrettsfunksjonelt førehandsgodkjent. Søknad skal så snart som muleg innan 6. oktober sendast elektronisk på nettsida www.idrettsanlegg.no  

 

For meir info, ta kontakt med kulturkontoret på mail elm@forsand.kommune.no eller telefon 95200841

 

Rådmannen

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett