A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge
Du er her: Framsida

Sommarjobb for skuleungdom: søknadsskjema finn du i annonse under ledige stillingar på denne nettsida.

Forsand kommune vil saman med andre aktørar så langt det er mogleg tilby sommarjobb for skuleungdom i inntil 3 veker, eller 112,5 timar.  Vi har lagt ut annonse og søknadsskjema på denne nettsida under "ledige stillingar".  Her kan både skuleungdom (16-17 år, dvs født år 2000 eller 2001) søke om ordinær sommarjobb. Vi har rekrutteringsmodul slik at dei aller fleste må lage eit nytt brukarnavn, og deretter få tilsendt passord.  Dette gjer du ved å klikke på "registrer søker" .

Vi presiserer at sommarjobbordninga er eit tilbod til skuleungdommen. Dette betyr at arbeidsgivar forventer at skuleungdommen yt sitt beste i arbeidet. Dersom du ikkje utfører arbeidsoppgåvene du blir sett til, kan dette medføre trekk i lønn og eventuell oppheving av arbeidskontrakten.

Du må vere folkeregistrert i Forsand kommune og vere mellom 16 og 17 år, dvs. det året du fyller 16 t.o.m. det året du fyller 17.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett