A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen © Perly Berge

Sosialtenesta i Forsand - NAV Forsand


Sosialtenesta vert no utførd av NAV.

NAV Forsand finn du i Kommunehuset. Det er viktig at du på førehand ringjer og avtaler tid for samtale.


Dette gjer du på NAV-telefonen 55 55 33 33
. Be om å få snakke med NAV Forsand.

Heimesida til NAV

I tillegg til statlege tenester administrerar NAV disse ordningane:

  •  Husbanken sine stønadsordningar
  • Økonomisk stønad til livsopphald
  • Økonomisk rådgiving
  • Tiltak mot rusproblem
  • Kommunal bustønad
  • Råd og rettleiing i ulike spørsmål

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett