A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Sosialtenesta i Forsand - NAV Forsand

Heimesida til NAV

I tillegg til statlege tenester administrerar NAV disse ordningane:

  • Husbanken sine stønadsordningar
  • Økonomisk stønad til livsopphald
  • Økonomisk rådgiving
  • Tiltak mot rusproblem
  • Kommunal bustønad (avvikla frå og med mai 2018)
  • Kvalifiseringsprogrammet

Startlån: 

For spørsmål i høve til startlån frå Husbanken er det Boligtjenesten i Sandnes kommune ein skal vende seg til.

Boligtjenesten

Besøksadresse: Haakon 7's gate 8, 4319 Sandnes

Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

E-postadresse: mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no

Telefonnummer: 51 33 60 00

Vakttelefon: 976 54 311, er betjent i tidsrommet mandag-fredag 07:45 - 15:15

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett