A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge

Støy

Støy er uønska lyd som virke negativt inn på helsa, skaper mistrivsel og opplevast som ein plage. Støy kan komme frå anleggsarbeid, bedrifter og næringsverksemd. Det kan også dreie seg om fritids- og underholdningsstøy, trafikk- og viftestøy.

Avdeling for miljøretta helsevern tar i mot ein forespurnad frå privatpersonar som utsettes for støy.

I etablerte/utbygde områder, er det sjeldan at gjeldande planer omtaler temaet. I de fleste tilfella må den enkelte her sjølv må ta ansvar for å gjøre noe med situasjonen. Enten dette skjer ved val av bustad, i hvordan man velger å bygge, eller at man gjør tiltak for å betre støysituasjonen både inne og ute.

Les mer om støy på nettsidene til Klima- og forurensningsdirektoratet,

For kontakt med ansvarlig avdeling i Forsand kommune, send e-post til post@forsand.kommune.no.
 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett