A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Svært lav grunnvannstand i Rogaland.

Fylkesmannen melder at det for tiden lav og til dels svært lav grunnvannstand i fylket. Det er lokalt store variasjoner, men de fleste steder antar NVE at situasjonen er vel så prekær som i 2010, da store deler av fylket opplevde vannmangel og tørke. 

NVE sine prognoser for de neste 10 dagene tilsier at situasjonen vil forverres.  Det vil ikke hjelpe med noen få regnbyger. 

Dette betyr at kommuner, vannverkseiere og storforbrukere med egen vannforsyning må følge med og vurdere tiltak og evt. restriksjoner på forbruk.

I deler av fylket har bøndene allerede store utfordringer med å skaffe fôr. Nedslakting av dyr vurderes av flere. 

Den lave grunnvannstanden påvirker også skogbrannfaren. DSB mener brannfaren er større i dag enn i mai. Dette fordi vegetasjonen tørker ut og regn som kommer i byger tørker vekk raskt. Det er en utfordring at skogbrannindeksen på yr.no er misvisende. den tar kun hensyn til nedbør og ikke grunnvann.

 

Forsand kommune minner om at det justerte vanningsforbudet i kommunen fremdeles er gjeldende.

Det er gitt tillatelse til vanning med spreder og hageslange mellom kl. 20.00 - 22.00.

Dette gjelder frem til ny melding blir sendt ut.

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett