A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida/Tenester

Svangerskapsomsorg

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Ta kontakt med helsestasjonen du høyrer til for å tinge time. 

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gje deg god helse under svangerskapet. Du kan òg få rådgjeving knytt til samliv og til foreldrerolla. Foreldreførebuande kurs skal styrkje foreldra sine kunnskapar og tryggleik om graviditet, fødsel og barselstid.

Målgruppe

Gravide

Kriterium/vilkår

Graviditet

Pris for tenesta

Tenesta er gratis.

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. 

Lover

Forvaltningsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Rettleiing - korleis få utført

 

Forsand kommune har avtale med Sandnes kommune om kjøp av jordmorteneste. For timebestilling, ring 51 33 59 00 eller send e-post til jordmor@sandnes.kommune.no (unngå å skriv sensitive opplysningar i e-posten). Det er viktig å oppgi på telefon eller e-post at ein bestillar tid hos jordmor på Forsand.

Klagemulighet

Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsesystertenesta
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Helsesenteret 4110 FORSAND

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helsesystertenesta
Telefon:51 70 00 00
Epost:post@forsand.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 4110 FORSAND
Besøksadresse:Helsesenteret 4110 FORSAND

Kontaktpersoner

Navn:Torill Idland
Tittel:Leiar for førebyggande teneste
Telefon:51700348
Mobil:95816099
Epost:tid@forsand.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-08-20 14:15
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett