A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen  PerlyBerge

Tilbud om leasing av elsykler for ansatte i Sandnes og Forsand kommune

Tilbudet gjelder for ansatte i Sandnes og Forsand kommune minimum 20 prosent fast stillingsprosent og uten faste lønnstrekk.

Via HjemJobbHjem-ordningen får ansatte nå mulighet til å kjøpe seg en el-sykkel gjennom en gunstig leasingordning. Ordningen administreres av kommunen gjennom en egen avtale om månedlig trekk i lønn kr 489 eller 559 avhengig av sykkeltype. Du har samme garantier som ved kjøp av el-sykkel i butikk. Det inngår en kostnadsfri service hvert år i 3 år. 

Bestillingene kan gjøres fra 11.september til og med 25. september på www.dbs.no .

 

Kommer du ikke inn. Send epost til www.dbs.no hvor du skriver at du ikke kommer inn og din kommunale epost. Du vil da få tilsendt passord for å komme inn.

 

Levering i løpet av oktober. Første lønnstrekk i oktober.

Du disponerer en solid el-sykkel fra Cycleurope (DBS) i 36 måneder mot et fast månedlig lønnstrekk (se tabell under).

Etter 36 måneder kan du velge å levere tilbake el-sykkelen, eller kjøpe den ut. Velger du å beholde el-sykkelen, betaler du totalt 20-25 prosent mindre enn veiledende pris på el-sykkelen.

Slik kommer du inn på portalen til DBS

Adresse:  www.dbs.no velg LOGIN

 1. Trykk på knappen «NYTT PASSORD»
 2. Angi din fulle e-postadresse og trykk «SEND». Husk å bruke din fulle kommunale epost adresse som ender på sandnes.kommune.no
 3. Du vil umiddelbart motta en e-post fra DBS med en lenke for å lage nytt passord. Trykk på lenken og lag et passord (minimum 6 tegn).
 4. Logg inn med din epostadresse og passordet du har laget.

 

Har du minst 20% fast stilling og ingen faste lønnstrekk og kommer ikke inn på dbs sin portal.  Får du ikke passord etter 25-30 minutter kan du sende mail til post@dbs.no så generere vi et passord slik at registreringen blir riktig. 

 

Forsikring

Inngår du avtale om leasing av elsykkel må du huske å forsikre den når du har fått den.  Elsykkel dekkes i de fleste tilfeller av innbo/hjem forsikring. Sjekk med ditt forsikringsselskap.

 

Kontaktinformasjon

Mer info kan fås av Jan Inge Abrahamsen tlf 913 82 575 eller mail:  jan.inge.abrahamsen@sandnes.kommune.no

Har du minst 50% fast stilling og ingen faste lønnstrekk og kommer ikke inn på dbs sin portal.

Får du ikke passord etter 25-30 minutter kan du sende mail til post@dbs.no så generere vi et passord slik at registreringen blir riktig. 

 

Forsikring

Inngår du avtale om leasing av elsykkel må du huske å forsikre den når du har fått den.  Elsykkel dekkes i de fleste tilfeller av innbo/hjem forsikring. Sjekk med ditt forsikringsselskap.

 

Kontaktinformasjon

Mer info kan fås av Jan Inge Abrahamsen tlf 913 82 575 eller mail:  jan.inge.abrahamsen@sandnes.kommune.no

 

 

 

Ordningen administreres av kommunen gjennom en egen avtale om månedlig trekk i lønn kr 489 eller 559 avhengig av sykkeltype.

 

Leasingavtalen kort forklart

 1. Forsikring av elsykkelen
  Du må selv sørge for å forsikre elsykkelen du leaser gjennom HjemJobbHjem-ordningen. Du er økonomisk ansvarlig for elsykkelen under hele avtaleperioden. Blir elsykkelen stjålet vil lønnstrekket fortsette resten av perioden. (Tips: Sjekk om din innbo/hjem-forsikring også dekker elsykkel).
   
 2. Opphør av arbeidsforhold
  Hvis du slutter under avtaleperioden, må du betale for resterende månedsterminer og utkjøpspris i sluttoppgjøret.
   
 3. Hva skjer hvis du ikke lengre vil ha elsykkel / leasingavtale?
  Du er økonomisk forpliktet ovenfor Sandnes kommune til å betale for elsykkelen gjennom hele avtaleperioden og kan ikke uten videre, og etter eget befinnende, bryte ut av avtalen.
   
 4. Kjøpe elsykkelen under leasingperioden
  Du kan ikke uten videre, og etter eget befinnende, bryte ut av avtalen.
   
 5. Hva skjer hvis du blir sykemeldt?
  Så lenge det er lønn og trekke (1 år i kommunal sektor før NAV overtar) løper lønnstrekket som normalt. Overføres utbetaling av penger / trygd til NAV, vil samme rutine som når arbeidsforholdet opphører gjelde (se punkt 2).
   
 6. Hva skjer hvis du går ut i ulønnet permisjon?
  Du må betale for de månedsterminer du skal ha permisjon i siste lønnsutbetaling før du går ut i ulønnet permisjon. Ta kontakt med lønningskontoret før siste lønnsutbetaling før permisjonen.
  Slutter du under eller etter ulønnet permisjon se punkt 2.
   
 7. Hva skjer hvis jeg dør?
  Samme rutine gjelder som ved opphør av arbeidsforhold. Se punkt 2.
   
 8. Hva skjer under svangerskapspermisjon?
  Under svangerskapspermisjon løper lønnstrekket som normalt.
   
 9. Hva skjer hvis elsykkelen blir ødelagt eller ikke fungerer som den skal i avtaleperioden?
  Når du bestilte elsykkelen fikk du opplysninger om hvor du skal henvende deg hvis elsykkelen blir ødelagt eller ikke fungerer. Ta da kontakt med lokal servicepartner som utbedrer problemet så raskt som mulig. Dette håndteres i sin helhet mellom deg og Cycleurope.
   
 10. Hva skjer hvis elsykkelen er ødelagt ved tilbakelevering etter endt avtaleperiode?
  Elsykkelen skal leveres tilbake i komplett stand. Det vil si at den skal fungere / være kjørbar, og leveres tilbake med tilhørende utstyr (nøkler, batteri, etc). Kosmetiske skader etc. vil ikke være av betydning.
  Dette håndteres i sin helhet mellom deg og Cycleurope.
   
 11. Hva skjer hvis elsykkelen ikke leveres tilbake komplett og i kjørbar stand?
  I utgangspunktet vil det ikke stilles strenge krav til elsykkelens tilstand utover at elsykkel skal være komplett, og i kjørbar stand. Er ikke elsykkel komplett eller kjørbar, kan du bli pålagt kostnader for å utbedre dette (eller velge å kjøpe ut elsykkelen).
  Dette håndteres i sin helhet mellom deg og Cycleurope.
   
 12. Hva skjer hvis elsykkelen ikke blir tilbakelevert etter 36 måneder?
  Etter 36 måneder mottar du et tilbud fra Cycleurope om å kjøpe ut elsykkelen eller levere den tilbake. Hvis ikke du ikke responderer på gjentatte purringer ansees det som et utkjøp, og det vil bli iverksatt tiltak for innkreving av utkjøpsbeløpet.
  Dette håndteres i sin helhet mellom deg og Cycleurope.
   
 13. Hva betyr det for deg hvis det er behov for service eller reparasjon?
  Ta kontakt med enten Sykkelcenteret Sola, Sykkelcenteret Randaberg eller Railo Sykkelverksted. Det vil etableres en «HJH-ansatt» hos Sykkelcenteret Sola som sikrer prioritet til HjemJobbHjem-ansatte i kommunen. Det etableres også en egen «hotline» (både epost og mobil) til denne personen slik at det blir enkelt å ta kontakt. Det vil også opprettes et mobilt serviceverksted for håndtering av elsykkelservice og reparasjoner.

  Det inngår tre kostnadsfrie servicer under leasingperioden (en per år). Du vil bli innkalt til service via epost, og service utføres hos lokal servicepartner eller via mobilt verksted ved arbeidsplassen.Sykkelcenteret Sola vil komme til Sandnes Rådhus med et mobilt verksted og utføre førstegangsservice til de som ønsker. Dette vil de gjøre nærmere jul, i februar/mars og neste sommer.
   
 14. Kan du bestille leasing av flere elsykler?
  Det kan du ikke.
   
 15. Hvis du ønsker å kjøpe en ny elsykkel
  Ved ønske om kjøp av ny elsykkel, kontakter du Cycleurope kundeservice direkte og vil få tilbud om å kjøpe en tilsvarende elsykkel til en fordelaktig pris (månedlig lønnstrekk x 36 + est. 5 % av veilpris). Dette håndteres i sin helhet mellom deg og Cycleurope.

 

Andre forhold-ikke i avtalen

Hva med fordelsbeskatning?

En veiledende uttalelse vedrørende fordelsbeskatning fra skatteetaten sier:

«Utgangspunktet er at den skattepliktige fordelen er differansen mellom arbeidsgivers fremforhandlede pris og den pris som er tilgjengelig for andre. Fremforhandlet rabatt som ikke er tilgjengelig for andre kunder vil være merverdi som er skattepliktig. Denne differansen vil kunne være utfordrende å fastsette hvis redusert leasingleie også er allment tilgjengelig i kampanjeperioder eller for medlemmer i en organisasjon som er åpen for alle.»
 
Tilsvarende ordning med samme fordeler er tilgjengelig for alle kredittverdige kommuner og bedrifter. Fordelen defineres derfor ikke som unikt fremforhandlet av virksomheten siden lik ordning i teorien er åpen for alle virksomheter. Det vil samtidig være mulig å finne tilsvarende tilbud og priser på sammenlignbare elsykler i markedet i kampanjeperioder hos diverse tilbydere i bransjen.

Med dette unngår man fordelsbeskatning, som også harmonerer med konklusjonen til juridisk avdeling hos Sarpsborg kommune og andre kommuner som har blitt med på ordningen.

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett