www.forsand.kommune.no

Tiltakspris til bøndene og gullklokke til fem

Publisert: 14. desember 2011 , oppdatert : 14. desember 2011
Den tradisjonelle julemiddagen i årets siste kommunestyremøte var og anledning for utdeling av Forsand kommune sin tiltakspris og gullklokke til trufaste tilsette.
Tiltakspris 2011
Tiltakspris 2011
Rune Vidar Olsen
Rune Vidar Olsen
 

Ordførar Ole Tom Guse sa i sin tale til vinnarane av Tiltaksprisen 2011 at formannskapet ved fleire høve har vært inne på å gje prisen til nokon innafor primærnæringa:

-Dette er ei næring som er ei stor og viktig grunnbjelke i Forsand kommune sitt næringsliv, primærnæringa spelar i kommunen på mange måter samme rolle som ein stor hjørnesteinsbedrift gjer i ein industrikommune.

-For å markera kor viktig næringa er for Forsand kommune og busetnaden, har formannskapet i år valt å gje Tiltaksprisen for 2011 til:

  • Forsand Bondelag
  • Forsand Bonde og småbrukarlag
  • Forsand Sau og Geit

Inga Skretting, Jan Sigve Schelbred og Roar Larsen tok på vegne av sine respektive lag i mot prisen som var eit todelt verk frå Rite kunst, med eit tresnitt av Roy Albrigtsen og ein akvarell av Wenche Sunde.

Fem tilsette fekk gullklokke for 25 års trofast teneste i kommunen:

  • Siw Kristin Sundheim
  • Johanne Thu
  • Marie Erevik Oaland
  • Rune Vidar Olsen
  • Laila Espedal

Dei vart i tillegg til uret heidra med gode ord og rosande omtale av ordføraren, og ein bukett blomar.

 
Tips ein ven Skriv ut