A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

TOTALFORBUD er opphevet.

På bakgrunn av nedbøren som har kommet de siste dagene og meteorologens meldinger om store nedbørsmengder framover, har brann- og redningssjefen i Rogaland brann og redning IKS vedtatt å oppheve totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs. Vi minner likevel om det generelle bålforbudet som gjelder i Norge i perioden 15. april - 15. september

Vi minner og om at Forsand kommune har lokal forskrift "Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Forsand kommune".

...

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2010-11-30-1830

DETTE KAN DU IKKE GJØRE

  • Grille eller lage bål i nærheten av skog og utmark. Dette gjelder også engangsgriller
  • Grille på tilrettelagte bål- og grillplasser som ligger i nærheten av skog


DETTE KAN DU GJØRE

  • Tenne opp kaffebål og grill der det åpenbart ikke kan medføre brann, f.eks. der det ligger snø på bakken eller der det har regnet i lang tid
  • Tenne opp kaffebål og grille på godkjente og tilrettelagte bål - og grillplasser 
  • Tenne opp kaffebål og grille i egen hage og i sjøkanten i god avstand fra skog og vegetasjon
  • Brenne bråte og tørt hageavfall utenfor tettbebygde strøk
  • Gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark når det er innhentet tillatelse av brannvesenet

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett