A A A Normal Lo-Fi 6 stjerner
Preikestolen   PerlyBerge
Du er her: Framsida

Undersøkelse for smittsomme sykdommer hos asylsøkere og nyankomne innvandrere, inkludert arbeidsinnvandrere som oppholder seg i Norge i mer enn 3 måneder.

Basert på opprinnelsesland og risikogruppe tilbys nyankomne undersøkelse for visse infeksjonssykdommer, i tillegg til den obligatoriske tuberkuloseundersøkelsen

Undersøkelse og behandling for infeksjonssykdommer anses som nødvendig og dermed gratis helsehjelp. Prøveresultatene vil ikke få negativ betydning ved søknad om opphold i Norge.

 

Alle asylsøkere og flyktninger, samt alle nyankomne fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være mer enn tre måneder i Norge, skal undersøkes for tuberkulose.

Lenke til flytskjema:  Rutineundersøkelse for tuberkulose 

 

I tillegg tilbys nyankomne en gratis helseundersøkelse for visse infeksjonssykdommer hvis disse er vanligere i hjemlandet enn i Norge, hvis de tilhører en risikogruppe eller dersom sykehistorie, symptomer eller plager tilsier det.

Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Kommunen bør innen tre måneder etter ankomst til landet tilbyr en helseundersøkelse til alle i disse gruppene for å kartlegge helsetilstand og eventuelle behov for psykisk og/eller somatisk oppfølging.  

Helsedirektoratet har utarbeidet et skjema som anbefales brukt som hjelpemiddel.  Helseundersøkelse ved tre måneder (Helsedirektoratet)

 

 

 

Tips ein ven Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS Innlogging intranett