www.forsand.kommune.no

VVA

Publisert: 16. desember 2010


Øyvind Storm er VVA-ansvarleg i Forsand kommune.

Han skal sjå til at tenestene innafor områda veg, vatn og avlaup held god standard og at dei er miljøretta og økonomisk forsvarlege.

VVA-ansvarleg har og ansvar for Uteavdelinga.

Du treff Øyvid Storm på tlf. 51 70 01 37 eller 900 23 416 eller på e-post: oys@forsand.kommune.no.

 

Tips ein ven Skriv ut